Gallery

Camping Photogallery

Welcome to our gallery showcasing the breathtaking beauty of camping near Pune at Nisargshala! Browse through stunning images capturing the serene landscapes, thrilling activities, and memorable moments experienced by our guests. Get inspired to embark on your own adventure and create unforgettable memories amidst nature’s wonders. Explore our gallery and envision yourself immersed in the tranquility and excitement of camping near Pune with us.

star trail 1
WhatsApp Image 2022-02-04 at 12.30.34 PM (1)
workout 2
kids 2
kids 14
Load More

End of Content.

For more photos please click button Below

See how a stargazing night goes by

Huppya Kids Camp - Age 8 to 14 yrs

Huppya Kids Nature & Adventure Camp Photos

Monsoon Photos

Monsoon turns this place to a Paradsie

Camping Photogallery

Waterfall Rappelling Pune with Kaas like Flowers

Flowering

See some of the pics of flowers of Sahyadri, from our camping trips.Click the label above to see some more photos

In the news

Some of our stories got highlighted in city's newspapers. Click the label above to see some more photos

Blog

Read or latest blog articles

 • All Post
 • Astrology
 • Astronomy
 • Bird Watching
 • Camping
 • Environment
 • Fitness
 • Health
 • Historical stories
 • Kids
 • Mars
 • Monsoon Drive
 • Moon watching
 • Mountain Sports
 • Mountaineering
 • Nature
 • Outing places near Pune
 • Rajgad
 • Rock Climbing
 • Rock Climbing in Sahyadri
 • STar gazing
 • Team Outing
 • Torna
 • Tourism
 • Tree
 • Trekking
 • Uncategorized
 • Waterfall rappelling near Pune
 • गडकोट
 • गडांची माहिती
  •   Back
  • Music
आकाशातील चित्तरकथा – रोहिणी (भाग २)

February 24, 2022/

रोहिणी ओळखण्याची आणखी एक सोपी पध्दत म्हणजे मृगनक्षत्र तारे समुहातील व्याध, व्याधाने मारलेल्या बाणातील पहिला तारा अश्या दोन ता-यांना जोडणारी…

आकाशातील चित्तरकथा – रोहिणी (शकट भेदन) भाग १

February 23, 2022/

सुर्यसिद्धांत नावाच्या एका अतिप्राचीन खगोलविषयक भारतीय ग्रंथामध्ये रोहिणी शकट भेदन नावाने या खगोलीय घटनेविषयी लिहिलेले आढळते. वराहमिहिर नावाच्या भारतीय खगोल…

मुंग्या, मनुष्य व पर्यावरण : इवल्याशा मुंग्यांचे अफाट विश्व (भाग २)

January 27, 2022/

मुंग्यांचे अगदी सुक्ष्म निरीक्षण करुन, त्यांच्या स्वभावाचे निरीक्षण करुन मनुष्याने मुंग्यांचा उपयोग स्वतःसाठी करण्याची कला अगदी प्राचीन काळापासुन वापरली आहे.…

इवल्याशा मुंग्यांचे अफाट विश्व – भाग १

January 14, 2022/

एखाद्या वसाहतीमधील सर्वच्या सर्व मुंग्यांना मिळुन , हल्लीचे निसर्गाभ्यासक एक इंग्रजी शब्द वापरतात, तो म्हणजे ‘सुपर ऑरगॅनिझम’. सा-याच्या सा-या मुंग्या…

पिंड ते ब्रह्मांंड

December 3, 2021/

मनुष्य म्हणुन आपले स्वतःचे जे अस्तित्व आहे, जाणिव आहे, चैतन्य बनलेले आहे की ज्यास आपण ‘मी’ म्हणतो त्या ‘मी’ ला…