Tourism

वेल्हे पर्यटनाच्या दृष्टीने विकसित कसे करता येऊ शकते?
वेल्हे पर्यटनाच्या दृष्टीने विकसित कसे करता येऊ शकते?

वेल्हे पर्यटनाच्या दृष्टीने विकसित कसे करता येऊ शकते?

असे ता-यांचे गाव करण्यासाठी वर सांगितल्याप्रमाणे अनेकाम्च्या प्रयत्नांची गरज आहे. सोबतच असे उत्साही , नवनवीन गोष्टी शिकण्यास उत्सुक तरुणांची गरज आहे की जे आकाशदर्शन, खगोल शिकतील. पण यांना शिकविणार कोण बरे? तर आम्ही म्हणजे निसर्गशाळा ही जबाबदारी घेण्यास उत्सुक आहोतच.